Beleidsplan


Dutch:

Zorgvlietstraat 80, 2513 RK Den Haag, Nederland, Mobielenummer: 0686009494 / 0687505008. Kamer van koop handel nummer: 71544615, RSIN nummer: 858757060,  info@thefutureofall.org, www.thefutureofall.org / IBAN:   NL54INGB0008557843  BIC/SWIFT-code: INGBNL2A              

Beleidsplan
                                                       
 De naam: 
Stichting Organization of the future of all
 for relief, development and construction.
Het RSIN / fiscaal nummer:  
858757060
Het post- of vestigingsadres:  
Zorgvlietstraat 80, 2513 RK Den Haag, Nederland
Een telefoonnummer of e-mailadres:
0686009494, info@thefutureofall.org
Eventueel het nummer van de Kamer van Koophandel: 
71544615
Eventueel de gegevens van de bankrekening: I
BAN: NL54INGB0008557843  

Besteed aandacht aan het beleid en de strategie:

Beschrijf de aanleiding voor de oprichting van de instelling. Leg uit wat het doel is en wat uw instelling wil bereiken. Doe dit niet in algemene bewoordingen, maar wees zo specifiek mogelijk:


In deze verklaring leg ik jullie uit wat onze beleidsplan is. Wij zijn een humanitaire stichting die zich inzet om de  mensen te helpen in de Iraakse provincies die zijn gebombardeerd in de oorlog tegen de terroristche groep ISIS.

Beschrijf ook specifiek welke activiteiten de instelling ontplooit om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld het slaan of laten slaan van waterputten in Afrika:
Wij zijn zelf Irakezen en zien hoe slecht in Irak aan toe gaat. We kregen velen hulp verzoeken vanuit Irak om ze te helpen in verschillende sectoren.
We willen eigenlijk zoveel mogelijk doen voor de mensen die het daar slecht hebben zoals:
  • Schooltassen geven aan de studenten zodat ze motivatie krijgen voor studeren.
  • Scholen herbouwen die zijn verwoest na de oorlog tegen terroriscthe groep isis.
  • Huizen herbouwen.
  • Rolstoelen geven aan de handicappen.
  • We willen medicijnen aan ziekenhuizen geven, waar ze geen genoeg medicijnen hebben.

En zo hebben we meer goede doelen projecten waar we de Iraakse mensen willen helpen die in nood zijn voor meer informatie kunt u vinden op onze website: www.tefutureofall.org En al onze projecten die we willen uitvoeren zijn allemaal zonder oog op winstmerk.

Zet uw instelling zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep?: 
Wij richten ons niet maar op een doelgroep en ook niet op een gerichtige geloofsgroep , wij willen alle mensen helpen die hulp nodig hebben. Wij gaan werken in landen waar ze hulp nodig hebben.

Erg belangrijk is ook dat u ingaat op de manier waarop de instelling geld werft, hoe die het vermogen beheert en hoe dat besteed wordt:
Wij hebben nog geen geld gekregen om onze projecten uit te kunnen voeren, we hebben wel contact gemaakt met verschillende hulp organisaties zoals: VN, GIZ  en de stichting van koning Salman, de koning van Saudi-Arabie. Al het geld die we binnen krijgen proberen we zo goed mogelijk dat voor onze goede doelen projecten te gebruiken.

Noem de bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden:


Voorzitter: Ismail Saleh
Penningmeester: Mohammed Askandar Mohammed Doski
Secretaris: 
Jaafar Saleh

algemeen bestuurslid (indien van toepassing):  Op dit moment geen andere bestuursleden dan hier boven genoemd.

Geef verder weer wat het beloningsbeleid is voor het bestuur of het beleidsbepalende orgaan:
 
 Wij hebben deze stichting opgericht met een doel en dat is om zoveel mogelijk mensen te helpen. De bestuurleden van onze stichting krijgen geen beloning alles wat wij doen is vrijwillig en voor de goede doel.

Beschrijf hoe in de dagelijkse praktijk is geregeld dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de instelling, bijvoorbeeld door in te gaan op handelingsbevoegdheden van de bestuursleden en aan te geven hoe die zijn vastgelegd:
Wij van de bestuur hebben besloten dat alle geld die binnen komt, dat het op de bankrekening van onze stichting  terecht moet komen en dat niemand van dat geld kan pakken alleen als bedoeld is om een goede doel project te kunnen uitvoeren.

Is er een Raad van Toezicht? Vertel dan precies wat de rol is van die Raad van Toezicht:
Wij hebben op dit moment geen raad van toezicht, omdat we nog geen geld hebben binnen gekregen voor onze projecten. Wanneer wij geld krijgen voor onze projecten dan gaan we een raad van toezicht aanvragen.

Vermeld de financiële gegevens van de instelling
Neem een zo gedetailleerd mogelijk cijfermatig overzicht op van alle inkomsten en uitgaven, te weten een begroting of meerjarige prognose. Het verdient de voorkeur om een prognose van drie jaren op te stellen.
Denk bij het opstellen van het financieel overzicht aan de volgende posten:


inkomsten

uitgaven

giften/donaties

fondsenwervende activiteiten

zoals via collectes of een sponsorloop. Geef ook aan hoeveel u verwacht op te halen bij dergelijke activiteiten.
kantoorartikelen
overige kosten
zoals huur, beloning of beheerskosten
Vermeld ook voorgenomen voorzieningen en reserveringen, met name continuïteit reserveringen en eventueel aan te houden stamvermogen:

Zoals jullie weten hebben wij deze stichting nieuw opgericht dat is op de datum van 26 april 2018. Daarom hebben wij tot nu toe nog geen voorgenomen voorzieningen en reserveringen en stamvermogen binnen gekregen.  Wij hebben nog geen donaties binnen gekregen om onze projecten te kunnen uitvoeren. Om aan jullie te laten zien wat de inkomsten, uitgaven en beloningen.


Met vriendelijke gr
oet,

Oprichter en voorzitter

 Ismail Saleh